Difúzne uzatvorená konštrukcia

Tento typ nedovoľuje vodnej pare dostať sa cez obvodovú konštrukciu z vykurovaného interiéru do chladného exteriéru a teda zamedzuje tomu, aby sa vodná para vyzrážala vo vnútri konštrukcie a tým znehodnotila drevo a izolačný materiál. Je citlivá na prevedenie parozábrany, tak aby bol dom skutočne „parotesný“. Jej výhodou je však nižšia finančná náročnosť.

Skladba difúzne uzatvorenej obvodovej steny