Čo dokážeme?

S menšími variáciami je skladba stien montovaných drevodomov všeobecne známa a veľmi podobná. EcoDomček používa tradičnú rámovú konštrukciu z drevených hranolov, ktoré sa spájajú priamo na základovej doske, vyplnenú izoláciou a staticky stuženú OSB doskou. V interiéri nasleduje inštalačná medzera s pohľadovým sadrokartónom, resp. dreveným obkladom. Exteriérová fasáda je tvorená ďalšou vrstvou izolácie a podľa želania omietkou, dreveným obkladom či cemento-trieskovými doskami. Použitie parozábranných a paropriepustných fólií v interiéri resp. exteriéri závisí od typu konštrukcie.
Diskusie sa vedú o to, či použiť difúzne otvorenú, alebo difúzne uzatvorenú konštrukciu. Z nášho pohľadu sa javí priaznivejšie difúzne otvorená, ale oba typy majú svoje klady a zápory. Je na zákazníkovi a projektantovi, čo si zvolí. V každom prípade vieme usmerniť a poradiť.