Difúzne otvorená konštrukcia

Jej základnou charakteristikou je, že umožňuje v určitej miere jednosmerne prúdiť vodnej pare cez obvodové steny, ale len tak, aby sa s ňou dokázala „vysporiadať“ bez ujmy na svojich parametroch. Z interiérovej strany sa teda nepoužíva parozábrana, ale len akási paro-brzda. Princíp spočíva v použití izolačných materiálov tak, aby v interiéri bol ten s najvyšším difúznym odporom a smerom von difúzny odpor klesal. Takýto dom „dýcha“ a je teda zdravší pre človeka aj pre konštrukciu domu. Na zabezpečeniu uvedeného je nutné použiť drahšie materiály, zväčša sa jedná o izolácie na prírodnej báze.

Skladba difúzne otvorenej obvodovej steny