Výhody našich drevostavieb

Aké sú hlavné výhody drevostavieb?

Výhody našich drevostavieb
  • rýchlosť výstavby
  • variabilita. Projektanti sa môžu „vyšantiť“, prípadné zmeny sú ľahko a pomerne čisto realizovateľné
  • pri danej hrúbke steny sa dosiahnu lepšie tepelné charakteristiky, ako pri murovaných stavbách
  • z tenších stien vyplýva pri rovnakej zastavanej ploche o cca 10% väčšia úžitková plocha
  • nižšia hmotnosť celej stavby oproti murovaným: môže pozitívne finančne ovplyvniť zakladanie stavby a dimenzovanie základov
  • použité prírodné materiály vykazujú menšiu energetickú náročnosť počas celého životného cyklu, sú obnoviteľné
  • spĺňajú všetky požiarne nároky
  • majú výborné statické vlastnosti
  • keďže sa jedná o suchú výstavbu, je možné ju realizovať aj v zime. Tu už vstupuje do hry ľudský faktor – teda do akých tuhých mrazov sú ochotní pracovať robotníci 🙂
  • minimalizujú sa odpady, resp. odpadové drevo sa dá zužitkovať na rozžiarenie rodinného krbu